Conformidade a estándares e accesibilidade desta web

Política de accesibilidade

A Casa de Galicia en Madrid procura que a presentación de tódolos contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin e accesibles para navegadores adaptados á persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A política de accesibilidade aplicada pola Casa de Galicia de Madrid está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, que aproba o Reglamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidadr ás tecnoloxías, productos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade é o de que tódalas páxinas do portal web da Casa de Galicia manteñan a mesma cabeceira e pé de páxina que a portada do portal.

Cumprimento de estándares

 • As páxinas deste sitio web cumpren tódolos requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 según a Norma UNE 139803:2004.
 • Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C (World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).
 • A presentación básase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 2 Revisión 1 (CSS 2.1).
 • Empregóuse a linguaxe de marcado XHTML na súa especificación 1.0 Transicional.

Recoméndase empregar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox , Chrome , Opera , Konqueror , Internet Explorer , Safari , etc.

Data de última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal fíxose con data do 31/05/2011.

Tamaño dos textos

As páxinas da web da Casa de Galicia en Madrid especifican o tamaño dos textos de forma relativa, é dicir, permiten que os navegadores aumenten ou disminúan o tamaño dos textos según as preferencias do usuario, e sen crear problemas de visualización.

Póde controlar o tamaño dos textos no seu navegador do seguinte xeito:

 • Microsoft Internet Explorer: A través do menú "Ver" > "Tamaño de texto".

 • Netscape e Firefox: A través do menú "Ver" > "Tamaño del texto" ou empregando a combinación de tecras Ctrl "+" o Ctrl "-", segundo se queira aumentar ou disminuir o tamaño do texto, respectivamente. Pulsando Ctrl= restablece o texto ó tamaño normal.

 • Opera 7 e superior: A través do menú "Ver > Escala" ou empregando as tecras , - y * segundo se queira aumentar, disminuir ou restablecer o tamaño do texto.

Navegación

Para facilitar a navegación e identificación do portal, tódalas páxinas do portal web manteñen compoñentes comúns como a cabeceria e o pé de páxina.

A cabeceira contén principalmente:

Un espacio de utilidades:

 • Páxina de inicio.
 • Atendémolo/a (tecla de acceso rápido 0)
 • Accesibilidade (tecla de acceso rápido 1)
 • Mapa web (tecla de acceso rápido 2)
 • Suxerencias e queixas (tecla de acceso rápido 3)
 • Versións idiomáticas do portal (Galego e Castelán)

Un menú principal con...

 • Páxina de inicio (tecla de acceso rápido a)
 • Casa de Galicia (tecla de acceso rápido b)
 • Actualidade (tecla de acceso rápido c)
 • Servizos (tecla de acceso rápido d)
 • Galicia en Madrid (tecla de acceso rápido e)
 • Turismo (tecla de acceso rápido f)

O pé contén principalmente:

Enlaces á páxina de inicio da Xunta de Galicia, á sección de "Suxerencias e queixas", á información de "Aviso legal", e ó servizo de "Atendémolo/a".

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

 • Microsoft Internet Explorer; Pulse a combinación de teclas Alt tecla de acceso rápido e a continuación Retorno Enter.

 • Netscape e Firefox: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a a tecla de acceso rápido.

 • Opera 7 e superior: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.

 • En Macintosh a tecla Alt substitúese pola tecla Ctrl.

Contacto

A Casa de Galicia en Madrid, na súa procura de mellorar de forma continuada a accesibilidade deste portal, invita a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar ademáis de calquer outra suxerencia sobre a accesibilidade que crea oportuna a través do servizo de atención e contacto Atendémolo/a.