A FREMSS presenta na Delegación da Xunta/Casa de Galicia o Manifesto para a Flexibilización da Obrigación de Desembarque das Capturas realizadas pola frota da Unión Europea

Faise eco do malestar que nos pescadores causa a entrada en vigor desta medida
Madrid, 22 de maio del 2018.

A Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS) presentou hoxe na Delegación da Xunta en Madrid/Casa de Galicia o Manifesto para a Flexibilización da Obrigación de Desembarque das Capturas realizadas pola frota da Unión Europea, que se fai eco do malestar e inquietude que nos pescadores españois, e fundamentalmente de Galicia, como primeira potencia pesqueira de España, causa a entrada en vigor a partir do 1 de xaneiro do 2019 da obrigación de desembarque de todas as capturas que realice a frota pesqueira europea en augas comunitarias.

Na presentación interviñeron o delegado da Xunta, José Ramón Ónega, que dió a benvida ao acto, o presidente de Pescagalicia-Arpega-Obarco e membro da Executiva de FREMSS, Severino Ares, o xerente da Lonxa de Coruña e membro da Executiva de FREMSS, José Luís Otero, o secretario de FREMSS, Torcuato Teixeira, e o presidente de FREMSS, Juan Carlos Corrás.

Os pescadores din defender e compartir "a necesaria conservación dos ecosistemas mariños, mantendo ou levando ás poboacións dos seus recursos vivos a situacións de rendementos máximos sustentables" pero tamén "que o pescador debe ser considerado como parte dos devanditos ecosistemas buscando un equilibrio cos mesmos, dos extráense anualmente miles de toneladas para alimento das poboacións humanas".

Afirman que "a obrigación de desembarque establecida na regulamentación comunitaria básica da Política Común de Pesca non contribúe á consecución do obxectivo do RMS (rendemento máximo sustentable) e pode poñer en perigo a sustentabilidade socioeconómica da estrutura pesqueira e o emprego neste sector produtivo e en todos as súas cadeas económicas derivadas; ademais incrementa considerablemente o traballo a bordo dos pescadores levando xornadas laborais máis prolongadas e poñendo mesmo en perigo a estabilidade dos buques obrigados a estibar nas súas adegas todas as capturas realizadas".

Tamén que as frotas pesqueiras europeas son "das frotas máis sustentables a nivel mundial, pois a pesca europea apenas descarta o 10% das súas capturas, fundamentalmente capturas para as que non se dispón cota suficente para pescar, e todo iso a pesar de que na maioría destas cotas poderíase dispoñer de maior cota sen poñer en perigo a sustentabilidade dos recursos". Para valorar comparativamente os datos dos descartes da actividade pesqueira con outras actividades económicas, sinalan que "na UE refúganse anualmente 89 millóns de toneladas de comida en bo estado, o 30% do producido".

Os representantes dos pescadores sinalan que "esta norma tal como recoñece a propia Comisión de Pesca impulsouse sen certezas sobre a súa aplicación práctica, pero para a Comisión de Pesca, tal como dixo algún dos seus representantes, ´…pesou máis o interese político por resolver o tema dos descartes que desacreditaba a Política Pesqueira Común…´". "En definitiva implementouse unha política sen valorar o seu impacto práctico na actividade pesqueira e por evitar o descrédito da PPC, un pousado estético-político da UE para contentar a unha parte da opinión pública e sobre todo ás influentes ONG medioambientalistas. Por iso é polo que estas últimas premiasen á impulsora desta política, a ex comisaria de Pesca Maria Damanaki, cun relevante posto nunha ONG medioambientalista", sinalan, indicando que Damanaki pasará a ocupar o posto de directora xeral mundial dos océanos de The Nature Conservancy.

Solicitando apoios

A través deste Manifesto a FREMSS está a solicitar apoios políticos, como os solicitados dos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e os que busca nos portavoces de Pesca dos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados, e apoios institucionais como o xa dado polo Consello Galego de Pesca ou a Universidade de Coruña, "para que a Comisión de Pesca flexibilice a entrada en vigor da devandita obrigación no 2019, valorando medidas de xestión pesqueira distintas ás actuais, que impidan a xeración dos descartes de pesca actuais, e tal como sinalan todos os expertos, enfóquese o problema de maneira moi local, sen tentar implementar medidas globais a problemas moi singulares dependendo de cada pesqueira e rexión pesqueira, en definitiva implementar calquera medida tendente a reducir os descartes a través de formulacións moi localizadas e con ferramentas moi específica".

"O contrario é levar ao sector pesqueiro a un canellón sen saída, dado que as medidas de exencións e mínimos establecidas na regulamentación comunitaria son totalmente insuficientes para paliar os problemas e dificultades que terá o sector pesqueiro coas chamadas especies de estrangulamiento, que son especies para as que os pescadores non teñen cota de pesca, e que provocarán o estrangulamiento da súa actividade pesqueira, xa que non poderán saír a faenar, nin a capturar esa especie nin outras das que si dispoñan cota de pesca", sosteñen.

Departamento: Prensa

Compárteo:

Facebook Twitter

Imaxes