Conferencia "PERSONAXES, ANÉCDOTAS E CURIOSIDADES DO SÉCULO XIX ESPAÑOL", por José María Peláez Valle

Eventos
11/27/2019
11/27/2019
27/11/2019

Conferencia "PERSONAXES, ANÉCDOTAS E CURIOSIDADES DO SÉCULO XIX ESPAÑOL", por José María Peláez Valle

-

O relator fará unha visión global da violencia dominante, practicamente ininterrompida ao longo de todo o período, analizando as súas causas e aludindo a fontes autorizadas como os historiadores Américo Castro, Sánchez Albornoz ou Salvador de Madariaga.

Para iso, seleccionará as vidas, anécdotas, singularidades e comportamentos de todo tipo de personaxes: reis, guerrilleiros, militares, bandidos, políticos, artistas ou toureiros que destacaron no ámbito do confuso século XIX.

Ademais dun longo período dedicado á actividade profesional e empresarial, o profesor Peláz Valle exerceu como docente na Área de Ciencia de Materiais e Enxeñería Metalúrxica na Universidade de Vigo, impartindo Enxeñería de Materiais e Metalurxia Histórica.

O seu interese polo mundo da arte e da historia levoulle a efectuar traballos relevantes de investigación sobre metalurxia de obxectos de arte antigos, publicados no Consello Superior de Investigacións Científicas e outras entidades solventes, así como tamén para realizar labores de asesoramento para museos, e de experto para anticuarios e salas de poxas internacionais.

Na súa faceta de escritor, experto en temas de armería e afíns, foi encargado polo Instituto de Estudos Cervantinos de redactar o contido das voces "Desafío" e "Duelo", para a Gran Enciclopedia Cervantina. Conferenciante e publicista, entrou con éxito nos últimos anos no mundo da novela histórica.

Publicou os seguintes libros sobre traballos artísticos antigos:

-"Pequeña Estatuaria de Bronce". Edición da Universidade de Vigo. 2005.

-"Armería Vasca de Lujo en el siglo XIX". Edicións Beta. Bilbao. 2006.

- "Desafíos, Encuentros y Duelos de Honor", onde plasmou todos os aspectos que rodean ao duelo en España: desde as súas orixes ata as súas modalidades, evolución, protocolo e regulamentos. Edicións Beta. Bilbao. 2007.

- "Héroes en el Olvido". Edicións Beta. Bilbao. 2008.

- "Honor y Rebeldía" Edicións Beta. Bilbao. 2010.

- "El hombre de las muñecas". Edicións Beta III Milenio. Bilbao. 2014.

Publicou traballos na Revista "Gladius" do Consello Superior de Investigacións Científicas, artigos sobre coleccións estatais en revistas de especialidade, realizou traballos de expertización metalúrxica para Anticuarios e Salas de Poxas Internacionais, e colaborou como membro do Comité de Recepción de Feriarte de Madrid.

 

27 Novembro 2019
Eventos