Inauguración da exposición colectiva "GALICIA, TERRA DO ATLÁNTICO", do grupo Galeoska

Eventos
11/06/2023
11/06/2023
06/11/2023

Inauguración da exposición colectiva "GALICIA, TERRA DO ATLÁNTICO", do grupo Galeoska

Galeoska (Galegos e galegas Koa Arte) é un grupo aberto de artistas de Galicia que traballan en diferentes disciplinas, con estilos diversos, pero que senten agrupados contorna a unha mesma paixón que é a arte. Naceu Galeoska no ano 2018 da man de dous artistas fundadores: Martina Bugallo e Sergio Ribeiro. Un grupo tan diverso no estético, e mesmo no xeracional, só pode vivir e traballar nunha dinámica de conxunto onde prevalecen os lemas da igualdade e da cooperación. Todos os homes e mulleres de Galeoska son artistas valorados e respectados por igual, independentemente da experiencia, da disciplina artística ou do recoñecemento público que teñan.

A exposición poderá visitarse ata o venres, 1 de decembro, en horario de 10 a 14 e de 16 a 20 horas. Festivos: de 10 a 14 horas.

No proceso de emerxencia que vive Galicia, especialmente desde o século XIX, recoñéceselle sempre un papel moi importante á creación literaria, como tamén á investigación histórica. Agora ben, os cultivadores das artes plásticas resultaron tamén fundamentais no proceso de dignificación e nese renacer da cultura galega nos tempos de Rosalía e Murguía. Desde aquela, as achegas neste ámbito foron decisivas para darlle a Galicia unha visibilidade estética singular no panorama artístico universal. E ben, o grupo Galeoska continúa nesa liña, engrandeciendo e diversificando coas súas creacións o patrimonio cultural de Galicia.

  • Sergio Ribeiro (Lisboa, 1962) O seu estilo está próximo ao impresionismo, debido á rápida e ás manchas de cores que conforman as figuras. Con todo, ás veces xoga coas cores expresionistas e outras experimenta coa difusidad da realidade, avanzando cara á abstracción. Gústalle crear texturas nolos seus cadros, algo que consegue grazas aos fondos, ás pinceladas irregulares e á incursión doutras técnicas e materiais. É unha obra en constante evolución.
  • Carmela Taboada (Santiago de Compostela, 1965). Participou en diversas exposicións colectivas, co alumnado de Mareiras Espazo de Arte, con membros da asociación AAAGP e coa asociación AGAEC, entre outras. 
  • Fernando Cobo. A súa obra abarca tanto a figuración como a abstracción mediante a utilización de diferentes técnicas, aínda que principalmente especializouse no óleo, medio no que o seu estilo como paisaxista bebe da influencia do tonalismo americano.
  • Josecho González (1969 Carballo. A Coruña).  Pintor galego de formación autodidacta con producións artísticas baixo a influencia da abstracción e da xeometría. Cada un dos seus cadros exprésase como unha obra en si mesma e non como unha representación dun concepto externo, coa cor e o fondo como protagonista. Recuperando así as posibilidades da forma e a cor como medio pictórico.
  • Olalla Buceta Interesada no proceso artístico e en mostrar o fluxo de enerxía do mundo circundante, as experiencias compartidas e as emoción vividas. Emprega a cor e os materiais de forma simbólica que acompañan a carga poética do seu traballo, tanto de maneira figurativa como abstracta. O gusto polas texturas, a colaxe e a reciclaxe fai que cada obra teña un carácter particular e diverso entre si. A Natureza e os seus elementos, a sociedade e as emocións son os temas máis recorrentes.
  • Lola Sanz. A súa pintura, maiormente figurativa ou con reminiscencias figurativas, nestes últimos tempos vén camiñando por outros roteiros nos que perduran os mesmos temas, pero explorando novas formas de expresión: o “fragmentarismo”, a “deconstrucción”, a secuencia, a mirada poliédrica, a suxestión de atmosferas a partir de trazos insinuados, así como o emprego de materiais de refugallo, de formigón, de area... As súas obras pretenden non só transmitir sensacións e emocións, senón mesmo contar unha historia.
  • Loli España. A constante da súa obra é a exploración con diferentes materiais, tratando de investigar nas formas e na cor, sendo a reciclaxe un camiño máis para tal fin. A súa obra trata de mostrar sempre o seu respecto ao medio, os animais e as plantas e, sobre todo, o ser humano.
  • Tania Ulloa Sousa  (A Coruña 1961). Nas súas obras emprega pasteis, óleos e acrílicos, incorporando aos lenzos materiais diversos que suxiren formas e texturas. 
  • Martina Bugallo. Encádrase dentro da arte urbano, xa que dúas das súas series máis coñecidas, “grafitis autorizados” e “camiños borrosos”, mostran cidades, grafitis e personaxes das diferentes culturas urbanas (seapunks, otakus...).
06 Novembro 2023
Eventos
Participantes
Fernando Cobo, representante do grupo Galeoska