Inauguración da exposición de pinturas 2000-2015 e olería, de Francisco G. Lagares

Eventos
10/05/2019
10/05/2019
05/10/2019

Inauguración da exposición de pinturas 2000-2015 e olería, de Francisco G. Lagares

-

A presente exposición mostra as tres últimas etapas pictóricas do artista vigués, unidas estreitamente co mundo das matemáticas, que interactúan coa súa colección de cerámica popular que iniciou nos anos 70. Son pezas de gran calidade, orixinalidade estética e técnica.

A mostra poderá visitarse ata o 30 de novembro, en horario de 10 a 14 e de 16 a 20 horas. Festivos: de 10 a 14 horas.

A traxectoria ao longo de décadas da obra de Lagares lévanos a unha organizada evolución da máis pura abstacción xeométrica, unida estreitamente co mundo das matemáticas. A unión de cada un dos rectángulos que se ordenan na composición e o colorido milimetrado, representan o resultado dun vector único e irrepetible.

Á pintura únese nesta exposición a súa colección de cerámica popular. Son pezas da Terra de Oleiros que é España, de gran calidade e orixinalidade estética e técnica, que abarcan un extenso período desde o século XVI ata fin dos 70 do século XX.

O goce desta exposición queda garantida pola orixinalidade, o traballo perfecto de toda unha vida de creación, a interacción da Historia, o popular, a olería española e a utilidade á que os creadores sitúan á Arte en xeral.

FRANCISCO G. LAGARES nace en Vigo. A pintura galega, que coñece e analiza constantemente nas súas visitas ao museo da súa cidade natal, condiciona a súa vocación e, sen dúbida, o seu primeiro concepto plástico. Reside en Vigo ata os quince anos, xa que en 1959 a súa familia trasládase a Madrid, onde o incipiente pintor continúa a súa aprendizaxe. Con todo, os seus contactos coa terra natal proseguen captando nas súas ilustracións escenas da vida mariñeira.

En certo xeito, a súa vida é paralela á doutro gran artista vigués, José Frau, pois como este, descubrirá a paisaxe de Castela, as súas chairas, a implícita xeometría das súas surcos ondulantes, nas terras de Guadalaxara.

Alterna a aprendizaxe do oficio de pintor, nas clases libre da Escola de San Fernando e do Círculo de Belas Artes, coa música, no Real Conservatorio, parcela estética que sen dúbida lle inflúe.

As súas exposicións sucédense, con gran éxito, en numerosas cidades de España. Entra en círculos que non precisan da vangarda estridente para impoñerse, e goza dunha alta consideración entre a crítica máis esixente.

A súa carreira, ascendente sempre, comezou a finais dos setenta. Está en posesión de premios e medallas en certames e bienales de toda España.

05 Outubro 2019
Eventos