Presentación do libro "Algunos abuelos de la democracia", de ALFONSO GARCÍA LÓPEZ

Eventos
05/21/2019
05/21/2019
21/05/2019

Presentación do libro "Algunos abuelos de la democracia", de ALFONSO GARCÍA LÓPEZ

-

Con esta obra o autor preséntanos o resultado de anos de investigación sobre os perfís dos avós dalgúns dos políticos demócratas máis relevantes dos nosos días: Rajoy, Zapatero, Iglesias, Rivera e Sánchez.

Acompañará ao autor no acto de presentación José Luis Rodríguez-Villasante, Xeral Conselleiro Togado do Corpo Xurídico Militar (r) e ex director do Dº Internacional Humanitario de CRE.

Algunos abuelos de la democracia está escrito co propósito de buscar a verdade sobre os personaxes dos que fala; verdade entendida nun dobre sentido: a verdade romana, veritas, é dicir, no sentido de que o que se di coincide coa realidade; e a verdade no sentido que os gregos daban a aletheia, o que se desoculta ou o que estando oculto sácase á luz.

O autor proponse buscar a verdade sobre as biografías dos avós destes políticos, nun percorrido que en ocasións levoulle a desfacer as falsidades que sobre algúns deles se difundiron, así como a desmitificar as ideas vertidas sobre estes personaxes por algúns dos seus descendentes.

O seu traballo de investigación tamén lle permitiu desvelar determinados feitos pasados por alto sobre os seus protagonistas, e mesmo dar a coñecer a personalidade dalgúns dos avós, sobre a que os seus descendentes apenas incidiron.

O libro está baseado en documentación procedente de máis de trinta arquivos (Xeral da Administración, de Alcalá de Henares; Centro Documental da Memoria Histórica, de Salamanca; Arquivo Histórico Nacional, Madrid; arquivos militares de Segovia, Ávila e Guadalaxara; arquivos dos tribunais militares número 2, de Sevilla e 4 da Coruña, por citar só algúns).

Nacido en Madrid no ano 1942, Alfonso García López exerceu como notario ata 2012, data na que se xubilou.

Foi Profesor Mercantil, Licenciado en Ciencias Económicas, Cursos do Doutoramento (Universidade de Santiago), Profesor da Universidade de Santiago durante máis de dez anos, Corredor de Comercio Colexiado entre 1967 e 2000 e Notario desde 2001 na Coruña.

Sempre sentiu a necesidade de participar en tarefas colectivas, xa fosen profesionais ou doutro tipo: Vogal do Consello Xeral de Corredores de Comercio, Vogal do Consello Xeral do Notariado, Presidente de Tribunal de Oposicións entre Corredores, Presidente APA Colexio Santa María del Mar, Presidente da Asociación Empresarial Euroforo, membro da Asociación de Estudos Históricos da Coruña., cabaleiro da Orde de Cabaleiros de María Pita.

Colaborou de forma intermitente con diferentes medios de comunicación (La Verdad de Murcia, El Diario de Avisos de Santa Cruz de Tenerife, La Opinión, El Ideal Gallego e La Voz de Galicia e Radio Líder-Punto Radio, da Coruña) en temas de carácter económico e de opinión.

Hai máis de vinte anos introduciuse no variado mundo do coleccionismo, concretamente no de documentos relacionados cos temas financeiro e do ferrocarril (libros, manuscritos, memorias, accións, obrigacións, bonos, memorias, billetes,…).

Compaxina este coleccionismo coa súa vocación por escribir, agora sobre temas relacionados coa historia: Una historia de la banca española a través de sus documentos (Lex Nova, 1999), La actividad bancaria en Galicia. Desde el Catastro del Marqués de la Ensenada a la Ley Cambó (Lex Nova, 2003, Premio Colmeiro da Xunta de Galicia ano 2002), La Coruña en los protocolos notariales. Siglos XVIII y XIX (Ediciós do Castro, 2005), Los Pioneros del comercio en La Coruña. Siglo XVIII ( Lex Nova, 2008), A mi manera: con sentido común (Tórculo, 2009).

Tamén cabe destacar: Calles con historia. Historias de las calles de La Coruña e El lenguaje y la educación.

21 Maio 2019
Eventos
Imaxes