Contacto

A súa colaboración é moi importante para nós, tratamos de que a web teña unha importante vertente interactiva. Por iso que, poñemos á súa disposición esta sección de Suxestións para que nos propoña as súas ideas ou opinións. E en definitiva calquera formulación que nos axude a mellorar e a achegarnos ao que busca e espera da Casa de Galicia en Madrid, a representación oficial da Xunta na capital de España.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAiS

Os datos de carácter persoal que proporciona ó cubrir este formulario serán tratados pola Xunta de Galicia - Casa de Galicia, como responsable deste servicio. A finalidade da recollida e tratamento destes datos é a seguinte: xestión de suxerencias da cidadanía. A lexitimación realízase a través do consentimento inequívoco da persoa interesada. Informamos de que non se prevé comunicacións a terceros. Como persoa interesada podrá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos o retirar o consentimento segun se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Dispon de mais información sobre a protección de datos, así como do acceso ao formulario que lle permite contactar con os/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

Protección de datos personais
  
* Campos obrigatorios